บริการเจาะเลือดตามใบสั่งแพทย (เฉพาะค่าบริการ)

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Kanit:ital,wght@1,300&display=swap" rel="stylesheet">

บริการเจาะเลือดถึงบ้าน สามารถนำผลไปใช้อ้างอิง ณ โรงพยาบาลได้

การบริการตรวจเลือดที่บ้านเพื่อให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ และเพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย ลดการแออัดในโรงพยาบาล

ในการให้บริการเจาะเลือดที่บ้านโดยเทคนิคทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญ

เหมาะสำหรับท่านที่มีคนไข้ที่ต้องเจาะเลือดตรวจตามแพทยนัด แต่ไม่สะดวกเดินทาง หรือเคลื่อนย้ายลำบาก โดยจะทำการเจาะเลือดเก็บตัวอย่างในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมแต่ละชนิดการตรวจ ท่านสามารถนำส่งทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ได้เอง หรือจะตรวจกับทางห้องปฏิบัติการของเราก็ทำได้ โดยเลือกเพิ่มตามรายการที่ต้องการ

คุณวาธิณี ศ

บริการดี ให้คำแนะนำดีมาก และผลตรวจเลือดได้รับไวดีมาก

    img

คุณวาธิณี ศ

ขอบคุณมากๆนะคะ ได้รับผลไวมาก บริการดีเหมือนเดิม

    img
1. ผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกล จากสถานพยาบาลและลำบากในการเดินทาง 2. ผู้ป่วยติดเตียง ยากต่อการเคลื่อนย้าย
แน่นอนทำได้ครับ เราสามารถเจาะเลือดและให้ทางญาติคนไข้นำส่งห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ได้เอง โดยทีมงานจะบรรจุตัวอย่างเลือดให้เหมาะสมกับชนิดการตรวจที่ต้องการ
แน่นอน เราสามารถเจาะเลือดเพื่อตรวจตามแพทยสั่ง หรือคนไข้มีนัดตรวจเลือด สามารถเจาะเลือดและตรวจกับแล็ปของเรา และนำผลไปอ้างอิงได้
ผลตรวจเลือดสามารถนำไปใช้อ้างอิงได้ 7 วันนับจากวันที่ระบบในรายงาน
แน่นอน . เรามีแล็ปที่สามารถตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ได้ครอบคลุมกว่า 700 ชนิดการตรวจ สามารถสอบถามได้