บริการเจาะเลือด NIPT นอกสถานที่

บริการเก็บตัวอย่างเลือด สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

ตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม, (NIPT) (Officer Only)

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ