ตรวจหาไวรัสไข้หวัดใหญ่

ไข้หวัดใหญ่กำลังระบาดในขณะนี้ เรามีบริการตรวจไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ เอ และ บี ทราบผลภายใน 30 นาที

วันนี้คุณสามารถจองคิวตรวจหาไวรัสไข้หวัดใหญ่ ง่ายๆ ด้วยระบบจองคิว เพียงแค่จองคิวกับเรา
 เราจะนำท่านไปตรวจใน รพ ขนาดเล็ก เพื่อค้นหาไวรัส 
ราคานี้ท่านไม่ต้องชำระเพิ่ม สามารถจองวันเวลากับเรา และทางเราจะมีเจ้าหน้าที่นำท่านไปตรวจ (ราคานี้ไม่รวมค่ายา หากตรวจพบ)

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ

ตรวจใน รพ ขนาดเล็กที่เป็นพันธมิตรกับเรา เชื่อถือได้ แม่นยำ
แน่นอน หากตรวจพบเชื้อท่านสามารถรับยา หรือปรึกษาแพทยประจำโรงพยาบาลได้เลย
ราคานี้เป็นการจองใช้บริการตรวจหาการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ซึ่งจะไม่รวมค่ายา