เปลี่ยนสายสวนปัสสาวะ(นอกสถานที่)

บริการเปลี่ยนสายสวนปัสสาวะที่บ้าน


บริการนี้รวมค่าเดินทาง ค่าอุปกรณ์ปลอดเชื้อและเวชภัณฑ์สิ้นเปลืองแล้ว
บริการนี้เป็นบริการโดยพยาบาลวิชาชีพเท่านั้น และเป็นบริการเหมาะสำหรับผู้ป่วยติดเตียง ไม่สะดวกเคลื่อนย้าย
ปลอดภัย ไม่ต้องกังวลเรื่องการจราจร จองกับเราเลยผ่านระบบ

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ

แน่น่อน การให้บริการนี้ผู้ให้บริการคือพยาบาลวิชาชีพ สามารถตรวจสอบได้
ราคานี้รวมค่าเดินทางแล้วระยะทางอยู่ในกรุงเทพ และปริมณฑล
ขออภัย เราไม่มีการให้บริการเร่งด่วนเนื่องจากทีมงานพยาบาลของเราแต่ละท่าน มีตารางเวรแน่นอนจึงไม่อาจจะมาเร่งด่วนได้ (แล้วแต่กรณีไป)
อุปกรณ์ทั้งที่ใช้ติดต่อผู้ป่วย และอุปกรณ์ต่างๆ ล้วนเป็นอุปกรณ์ปลอดภัย ใช้ครั้งเดียว และบรรจุในภาชนะ ถุง ที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยวิธีแก๊ส EO เรียบร้อย มั่นใจได้ในความปลอดภัย
ไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์ เพียงแค่ระบุเบอร์ หรือสีของสายที่จะเปลี่ยน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดเตรียมให้
ระบบจะให้เจ้าหน้าที่โทรไปยืนยันนัดหมาย และอีเมลไปยืนยัน หากยืนยันเรียบร้อย ระบบจะให้ชำระก่อนให้บริการผ่าน Internet Banking