แพ็กเกจ Love Love

รายละเอียดการตรวจ

ตรวจ เอช ไอ วี (Anti-HIV) xxx ใส่โค้ด SUP5HIV  xxx เพื่อรับส่วนลด

  • คนที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย หรือหญิงบริการ ใน 3 เดือนก่อนหน้า

  • คนที่มีคู่นอนมากกว่า 1 คนในช่วง 3 เดือนก่อนหน้า

  • คนที่มีเพศสัมพันธ์กับคู่คนใหม่ ในช่วง 3 เดือนก่อนหน้า

  • ผู้ที่มีประวัติป่วยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ใน 1 ปีที่ผ่านมา

  • ผู้ที่มีคู่ครองอยู่คนละที่


ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ

แน่นอน ผลตรวจเชื่อถือได้ ทุกขั้นตอนทำตามมาตรฐานวิชาชีพ และดำเนินการโดยบุคคลากรทางการแพทย์ มั่นใจได้ในความถูกต้องและปลอดภัย ด้วยมาตรฐานเดียวกันกับ โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน